Wil je onderzoek doen waarbij je theorie en praktijk kan combineren? Doe dan een beroep op de relaties tussen de academische wereld, industrie en publieke sector van het Gewest. Voer je doctoraatsproject uit in samenwerking met een Brusselse onderneming of administratieve overheid en ontvang een subsidie die 100% van de kosten dekt.
De projectoproep Applied PhD 2023 is gesloten. De volgende editie wordt in het najaar van 2024 gelanceerd.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of onderzoekscentrum) heeft minstens één zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De partnerstructuur is een onderneming of overheidsinstantie met minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Je hebt een diploma waarmee je in aanmerking komt voor een doctoraatsthesis. Je mag nog niet voor een doctoraat ingeschreven zijn voor het project wordt ingediend.
  • Je presteert minstens 50% van het project binnen het partnerbedrijf of de overheidsinstantie. Je wordt begeleid door een professor of erkende onderzoeker (promotor) binnen de onderzoeksinstelling en kan rekenen op de steun van een begeleider in het bedrijf of de overheidsinstantie.

De toelatingsvoorwaarden vind je in het reglement onderaan deze pagina.
 

De procedure in 3 stappen?

  1. Aanvragen moeten worden ingediend via het formulier beschikbaar onderaan deze pagina.  De Knowledge Transfer Office van de aanvragende onderzoeksorganisatie dient vervolgens de aanvraag in door die sturen naar funding-request@innoviris.brussels en mpossoz@innoviris.brussels  vóór 4 december 2023 om 12.00 uur.

  2. Nadat Innoviris de ontvankelijkheid van de aanvraag heeft bevestigd, zal een jury van wetenschappelijke deskundigen het dossier beoordelen, op basis van de ingediende documenten, een interview en volgens de criteria die in het onderstaande reglement zijn vastgelegd.

  3. Als je aanvraag positief wordt beoordeeld, zal de subsidie worden toegekend en tijdens het project in verschillende schijven worden uitbetaald.

De procedure wordt toegelicht in het reglement, beschikbaar onderaan deze pagina

 

Goed om te weten

De financiële tegemoetkoming dekt 100% van de beurs of het loon van de onderzoeker, de werkingskosten van de onderzoeksinstelling en de algemene kosten. Je bent dus 100% in dienst van de onderzoeksinstelling (begunstigde) voor de duur van het doctoraatsproject.

Het doctoraatsproject heeft een maximale duur van vier jaar.

Het Interface-departement (TTO/KTO) van je onderzoeksinstelling kan helpen bij het opzetten van je project en de relaties tussen de partners. Het coördineert de indiening van de financieringsaanvragen bij Innoviris.


Op zoek naar een kandidaat-onderzoeker in een specifiek domein? Het nieuwe netwerk Research2B helpt je het onderzoeksteam te vinden in Brussel dat het best kan helpen bij je project!

BestandExtensieGrootte
Fiche onderzoeksorganisatiedocx93.27 KB
Boekhoudkundige richtlijnen328.26 KB
Template budetxlsx12.59 KB
Reglement pdf488.99 KB
Formulier 2023-2024docx128.64 KB
Bijlage onderneming 2023-2024docx50.44 KB
Bijlage vzm 2023-2024docx53.07 KB
Bijlage administratieve overheid 2023-2024docx51.89 KB
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier