Deadline 1 december 2023

Gezondheidszorgsystemen maken een overgang naar een meer gepersonaliseerde behandeling, een meer preventieve en patiëntgerichte aanpak en een grotere efficiëntie. Ze moeten hun model omvormen van een paradigma gebaseerd op een curatieve aanpak naar een meer preventieve, gepersonaliseerde en responsieve gezondheidszorg. De ontwikkeling van digitale gezondheidstechnologieën en innovatieve medische apparatuur zal helpen om deze transformatie-uitdaging aan te gaan. Om deze waardeketen te ondersteunen, hebben de Belgische federale en regionale overheden besloten om samen met verschillende andere lidstaten na te denken over het opzetten van een IPCEI (Important Project of Common European Interest) op het gebied van medische technologieën.

 

Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek:

Het Brussels Gewest is een vruchtbare voedingsbodem voor de ontwikkeling van innovatie in de gezondheidszorg, vooral dankzij de aanwezigheid van zowel gerenommeerde ziekenhuizen als ambitieuze start-ups en bedrijven. Duurzame en gepersonaliseerde medische apparatuur, of kunstmatige intelligentie ontwikkeld in een sector die zo belangrijk is voor het algemeen belang en het algemeen welzijn als gezondheid, zijn een erkende troef, met name in het Gewestelijk Plan voor Innovatie", aldus Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "Ik hoop dat degenen die in Brussel betrokken zijn bij O&I in het kader van dit IPCEI vruchtbare samenwerkingsverbanden zullen kunnen ontwikkelen.

 

Doel van de projectoproep

Deze oproep tot indiening van voorstellen richt zich naar economische spelers die via diverse partnerschappen in de Europese economische waardeketen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal. Het doel van de OIB is om de actoren te identificeren die op het grondgebied van de betrokken autoriteiten zouden kunnen deelnemen aan die projecten op Europese schaal in gezondheidssector in de Europese Unie (EU)..

De economische spelers worden uitgenodigd projecten in te dienen op het gebied van:

  • Processen en technologieën voor een duurzaam ontwerp en duurzame productie van innovatieve medische hulpmiddelen die bijdragen aan een meer gepersonaliseerde geneeskunde;
  • Innovaties op het gebied van draagbare en compacte medische imaging devices, met speciale aandacht voor ontwikkelingen in het Internet of Medical Things (IoMT) en technologieën voor kunstmatige intelligentie met als doel de kwaliteit van diagnose en preventie te verbeteren;
  • Verlenging van de levensduur van implanteerbare medische hulpmiddelen, inclusief gekoppelde hulpmiddelen.

Het Brussels hoofdstedelijk gewest (BHG) zal projecten ontvangen van economische actoren (inclusief ziekenhuizen), die op haar grondgebied een exploitatiezetel hebben, om de mogelijke deelname aan een potentieel IPCEI in de gezondheidssector te overwegen door de financiering van projecten binnen de reguliere financieringsprogramma’s. Deze economische actoren kunnen enkel als indirecte partners deelnemen aan het IPCEI. Dit betekent dat zij wel kunnen deel uitmaken van het IPCEI-netwerk en kunnen deelnemen aan Europese matchmaking, maar dat ze geen onderdeel vormen van de notificatie en geen toegang hebben tot financiering in het IPCEI-kader.

Om in aanmerking te komen als indirecte partner wordt in dit stadium enkel een korte fiche (max. 2 pagina’s) gevraagd met minstens:

  • Info organisatie (naam, ondernemingsnummer, aantal werknemers in het BHG, kort overzicht activiteiten in het BHG).
  • Toelichting van de expertise van de organisatie en hoe deze aansluit bij de onderwerpen van de oproep.
  • Korte omschrijving van de activiteiten die indicatief voorzien worden voor deelname als indirecte partner.
  • Grootteorde van de vooropgestelde projectkost (indicatief).
  • Is het de intentie deel te nemen met eigen financiering of wordt een aanvraag voor financiering door het Gewest voorzien?

 

Matchmaking voor indirecte partners

Indirecte partners kunnen later uitgenodigd worden om deel te nemen aan de matchmaking sessies georganiseerd op Europees niveau. Op dat moment zal een meer uitgewerkte fiche gevraagd worden. Indien het aantal geïnteresseerde organisaties het aantal toegelaten indirecte partners voor het BHG overschrijdt, zal in deze fase een selectie doorgevoerd worden.

 

Tijdschema voor de verzending van de documenten

De indiening van de documenten gebeurt door ze per e-mail te zenden naar de FOD Economie (ipcei-health@economie.fgov.be), ter attentie van de eventueel financierende overheden.

Deadline op 1 december 2023 18.00 uur, Brusselse tijd

 

Interesse? Neem zeker contact op met Kourosch Abbaspour Tehrani voor verdere toelichting. Klik hieronder voor meer informatie. 

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier